FUNDUSZE EUROPEJSKIE – Ekologiczne stoiska targowe

Firma Silver MB Koleta Miernik realizuje projekt „Wdrożenie na rynek innowacyjnych w skali kraju produktów targowo-wystawienniczych (100% recycling) powstających w procesie obróbki CNC płyt ekologicznych typu honeycomb”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP”.

Troska o środowisko naturalne zawsze była dla nas kluczową wartością. Realizując liczne projekty dedykowane dla branży targowej, projektujemy i realizujemy stoiska promocyjne z myślą o ograniczeniu do minimum ilości odpadów. Nowe rozwiązania materiałowe na rynku dają nam dziś możliwość produkowania stoisk i dekoracji, z których odzyskamy do ponownego użycia 100% materiału. Zafascynowani płytami papierowymi typu re-board rozpoczęliśmy prace nad innowacyjnymi produktami dla branży targowej, które będą w 100% nadawały się do recyclingu. Chcemy mieć swój mały wkład w ratowanie naszej planety i zachowanie jej bogactwa dla kolejnych pokoleń.

W ramach projektu do końca 2020 roku wdrożymy 10 nowych dla rynku produktów dedykowanych dla branży targowo-konferencyjnej. Wdrożymy 3 innowacje procesowe w naszej firmie, co pozwoli nam oferować jeszcze większą wartość dla naszych Klientów (instalacja nowego wyposażenia, zmiana procesu dostawy produktów, nowy model świadczenia usług). Zmiany obejmą także inne aspekty naszego działania – m.in. powołamy do życia nową markę, która będzie związana z nowym modelem organizacji pracy, dystrybucji i sprzedaży. W ramach realizacji projektu utworzymy też dodatkowe stanowisko pracy.

Projekt ma charakter innowacyjny w skali kraju. Decyzja o wsparciu z Funduszy Europejskich wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ma dla naszej firmy ogromną wartość. Po wdrożeniu nowych, ekologicznych produktów planujemy kolejne działania rozwojowe z obszaru targów, wystaw, ekspozycji. Tworzenie jest naszą pasją, którą realizujemy w sposób odpowiedzialny i z myślą o standardach zrównoważonego rozwoju. Mimo niewielkiej skali naszego działania wierzymy, że wielka zmiana zaczyna się od rzeczy małych.

Całkowita wartość projektu to 338 250,00 pln
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 170 000,00 pln